2018.08.15 15:59   

       5G    

         10                    5G                           5G       5G  4K           4G  16                                              《       4  5G                                                         》      5G                                     2019        2022                                  2019            5G            5G                                                     5G                 《   》    5G                         360                   AR/VR                  4G  5G                《5G                            40kg          5G               5G         4G     》                               5G               4G  5G                       4G  《  》      5G    4G                  Motorola   3 motoz3    5G        3         Samsung  5G                 6    5G                5G                            5G         AT&T           12   5G     T-Moblie      2018    30   5G        Orange    2019     5G                              5G            2019            5G             DoCoMo   2020          5G                                   2020                                                 5G                       5G             5G                                 5G            5G                                                                              5G                                               

  

                              

 

 